เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลผลการสอบขึ้นทะเบียน
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภท
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ดาว์โหลดเอกสารงานทะเบียน » ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. แบบฟอร์มขอประชาสัมพ์ผ่านเว็บไซต์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ( 2017-08-28 11:00:42 )
2. ขอแสดงความยินดี ( 2014-01-16 12:44:14 )
3. ครอบครัวคุณธรรม ( 2013-12-25 16:17:41 )
4. วิธีการหาค่า MaxAddress สำหรับนักศึกษาที่ลงบันทึกรหัสเครื่อง NoteBook ( 2013-08-27 11:08:04 )
5. การบันทึกการใช้ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ( 2013-08-27 10:02:39 )
6. ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล ( 2011-07-28 15:57:55 )
7. แผนที่ ( 2010-07-24 06:07:55 )

หน้า: [1] ทั้งหมด: 7 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6